Διαγωνιζόμενοι : 7 | Link
 Διαγωνιζόμενοι : 7 | Link
 Διαγωνιζόμενοι : 8 | Link
 Διαγωνιζόμενοι : 5 | Link Λόγω τραυματισμού
 Διαγωνιζόμενοι : 7 | Link
 Διαγωνιζόμενοι : 6 | Link Λόγω τραυματισμού
 Διαγωνιζόμενοι : 7 | Link Επιλογή του νικητή
 Διαγωνιζόμενοι : 8 | Link Επιλογή του νικητή
 Διαγωνιζόμενοι : 8 | Link Ασυλία λόγω αλλαγή ομάδας
 Διαγωνιζόμενοι : 11 | Link Διαγωνιζόμενοι : 11 | Link
 Διαγωνιζόμενοι : 9 | Link Επιλογή του νικητή
 Διαγωνιζόμενοι : 13 | Link Επιλογή του νικητή
 Διαγωνιζόμενοι : 12 | Link Επιλογή του νικητή